English   

   Dr. Emre Özgür 

   Enerji Uzmanı

  (Petrol ve Doğalgaz Mühendisi)

Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ankara, TÜRKİYE

E-posta Adresi:  emreozgur@gmail.com