EĞİTİM:


 2014 (Doktora) , Orta Doğu Teknik Üniversitesi  - Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Tez Başlığı:

 “Petrol Şeyli ve Biyokütlelerin Birlikte Yakılması” (2009-2010 arası Pennsylvania State Üniversitesi'nde değişim öğrencisi)

 2006 (Yüksek Lisans), Orta Doğu Teknik Üniversitesi  - Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Tez Başlığı:  "Derin Tuzlu

 Akiferlere CO2 Basımının Analitik ve Numerik Yöntemlerle İncelenmesi"

 2004 (Lisans), Orta Doğu Teknik Üniversitesi  - Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü



 İŞ:


2020 - halen : Enerji Uzmanı, Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2019 - 2020 : Enerji Uzmanı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2018 - 2019 : Enerji Uzmanı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2013 - 2018 : Enerji Uzmanı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

2013 - 2014 : Uluslararası Enerji Ajansı - Türkiye Acil Durumlar Komitesi Yardımcı Temas Noktası

2004 - 2013 : Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  - Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü

  (http://www.pete.metu.edu.tr)

Mart, 2009 – Mart, 2010 : Araştırma Burslusu (Değişim Ziyaretçisi),  Enerji Enstitüsü - Pennsylvania State Üniversitesi,

 ABD (http://www.energy.psu.edu)

 2007 – 2009 : TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)  ile CNR (İtalya Ulusal Araştırma Konseyi)'in

 ortak araştırma projesinde "Araştırmacı", “Termal Analiz Yöntemleriyle Katı Yakıtların Tanımlanması ” – Proje Kodu: 107T888
 


 ORGANİZASYON VE YÖNETİCİLİK TECRÜBESİ:


 Society of Petroleum Engineers (SPE) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (2020-devam) 

 Küresel Metan Girişimi (GMI) - Türkiye Petrol ve Doğalgaz Komitesi Üyesi, (2017-devam)

 Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi,  (2012-2018)

 Petrol Mühendisleri Odası Genel Sekreteri,  (2006-2008)

 Society of Petroleum Engineers (SPE) Türkiye Şubesi Genel Sekreteri (2007-2008)

 Türkiye'de Petrol Keşfinin 70. Yılı Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi, Adıyaman - TÜRKİYE (25-27, Ekim, 2016)

 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongresi Düzenleme Komitesi Üyesi, Ankara - TÜRKİYE (15-17 Mayıs, 2013) 

 16. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongresi Düzenleme Komitesi Başkan Yardımcısı, Ankara - TÜRKİYE (29-31 Mayıs, 2007)

 Uluslararası CO2 Yakalama ve Depolama Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi, Ankara - TÜRKİYE (4-5 Aralık, 2006)


 KATILINAN SEMİNERLER:

 11 Nisan 2012 (Termal Analiz, Reoloji ve Termofiziksel Özelliklerin Belirlenmesi, TA Instruments)

 24 Ocak 2008 (Termal Analiz Yöntemiyle Gelişmiş Malzemelerin Tanımlanması, TA Instruments)

 8-9 Kasım 2007 (Muhafaza Borusu ve Tij Tasarımı, VAM)

 18-19-20 Nisan 2007 (Jeotermal Enerji, Petrol Mühendisleri Odası)

 8 Şubat 2007 (Deniz üstü Petrol Sondajları, Petrol Mühendisleri Odası)