Some Articles About Turkish Petroleum Sector :

 ● Türkiye'nin Petrol Macerası - 1

 ● Türkiye'nin Petrol Macerası - 2

 ● Türkiye'nin Petrol Macerası - 3

 ● Türkiye'de Petrol Aramacılığı

 ● Mavi Akım

 ● Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Hakkında

 ● Asya Enerji Kaynakları Üzerine

 ● Musul Petrolü


 Some Useful Programs :


 ● Unit Conversion Program - 1 (correction : 1 bbl = 158.987295 lts)

 ● Unit Conversion Program - 2